رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب شد

علوی به عنوان رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

امیرمهدی علوی طی حکمی به عنوان رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

علوی پیش از این نیز در سمت روابط عمومی فدراسیون فوتبال فعالیت داشته و از سوابق کاری وی می‌توان به عضویت در کمیته رسانه AFC نیز اشاره کرد.