اعتراض شدید آبی ها؛برنامه لیگ علیه استقلال/ شروع توفانی شاگردان شمسایی

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

image_pdfimage_printچاپ خبر

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۷ مهر  به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

اعتراض شدید آبی ها: برنامه لیگ علیه استقلال/پای کی روش به ماجرای سردار باز شد

اعتراض شدید آبی ها: برنامه لیگ علیه استقلال/پای کی روش به ماجرای سردار باز شد

اعتراض شدید آبی ها: برنامه لیگ علیه استقلال/پای کی روش به ماجرای سردار باز شد

اعتراض شدید آبی ها: برنامه لیگ علیه استقلال/پای کی روش به ماجرای سردار باز شد