ایران عضو دائم فدراسیون جهانی هاکی روی یخ شد

ایران با اکثریت آرا عضو دائم فدراسیون جهانی هاکی روی یخ شد‌.

کنگره نیم سالانه‌ی فدراسیون جهانی هاکی روی یخ (IIHF) امروز با حضور فدراسیون‌های عضو در آنتالیا ترکیه برگزار شد.

در این مجمع که با حضور مجید هنرجو رییس و علیرضا محبوبی فرد مدیر روابط بین الملل فدراسیون اسکیت برگزار شد، ایران با اکثریت آرا “عضو دائم” فدراسیون جهانی هاکی رو یخ شد.

گفتنی است پیش از این ایران “عضو موقت” فدراسیون جهانی هاکی روی یخ بود.