اعلام نفرات برتر انتخابی تیم ملی تیروکمان در ماده ریکرو

نفرات برتر انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در ماده ریکرو مشخص شد.

با اعلام فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات انتخابی تیم ملی ریکرو طی دو روز برگزار شد و نفرات برتر مرحله مقدماتی و حذفی مشخص شدند.

نفرات برتر مرحله مقدماتی:
بخش بانوان:
۱- مهتا عبداللهی
۲- پارمیدا قاسمی
۳-تینا بهنام‌نیا
بخش مردان:
۱-رضا شبانی
۲- میلاد وزیری
۳-محمدحسین گلشنی

نفرات برتر مرحله حذفی:
بخش بانوان:
۱-پارمیدا قاسمی
۲-حوریه حاجی حسینی
۳-مهتا عبداللهی
بخش مردان:
۱-رضا شبانی
۲-محمدحسین گلشنی
۳-صادق اشرفی