حال جواد خیابانی خوب است

مدیر گروه ورزش شبکه سه از خوب بودن حال جواد خیابانی خبر داد.

مدیر گروه ورزش شبکه سه سیما حال جواد خیابانی را خوب عنوان کرد و در عین حال گفت که ” اخباری که از وضعیت ایشان منتشر می شود، فضاسازی رسانه ای است.”

پیش از این اخباری مبنی بر سکته و بستری شدن جواد خیابانی منتشر شده بود.