طارمی بهترین بازیکن ماه پورتو شد

طارمی با رای هواداران به عنوان بهترین بازیکن ماه پورتو انتخاب شد.

باشگاه پورتو اعلام کرد مهدی طارمی به عنوان بهترین بازیکن ماه این باشگاه از سوی هواداران انتخاب شد.

طارمی ماه گذشته هم به عنوان بازیکن ماه باشگاه پورتو از سوی هواداران انتخاب شده بود. او در دیدار شب گذشته تیمش مقابل براگا با تاثیرگذاری به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.