شیخ سلمان در آستانه ریاست دوباره AFC

شیخ سلمان برای سومین بار در آستانه ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفت.

 سایت ابوظبی اسپورت گزارش داد که شیخ سلمان برای سومین بار به ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد.

او از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود.

ابوظبی گزارش داد که هیچ نامزدی برای کاندیداتوری ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا ثبت نام نکرد تا شیخ سلمان بار دیگر عنوان ریاست را برعهده گیرد.

شیخ سلمان از سال ۲۰۱۳ سکان کشتی فوتبال آسیا را برعهده دارد.