شیخ سلمان در آستانه ریاست دوباره AFC

 سایت ابوظبی اسپورت گزارش داد که شیخ سلمان برای سومین بار به ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد.

او از سال 2023 تا 2027 رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود.

ابوظبی گزارش داد که هیچ نامزدی برای کاندیداتوری ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا ثبت نام نکرد تا شیخ سلمان بار دیگر عنوان ریاست را برعهده گیرد.

شیخ سلمان از سال 2013 سکان کشتی فوتبال آسیا را برعهده دارد.