نمک ترابی روی زخم پرسپولیس/اردوی تیم ملی یک میلیون دلار آب خورد

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۱۱ مهر به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

/

/

/

/

/

/