ترابی برای شادی گل برنامه داشت/ لوکادیا رسما پنالتی زن اول پرسپولیس شد

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۱۲ مهر به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

 

 

 

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////