ایران به فینال جام جهانی تیراندازی نرسید

نمایندگان ایران در پنجمین روز از رقابت‌های جهانی تیراندازی مصر، در ماده تفنگ ۱۰ متر میکس تیمی از راه یابی به فینال باز ماندند.

در جریان پنجمین روز از رقابت‌های جهانی تیراندازی که در کشور مصر در حال برگزاری می‌باشد، تیراندازان کشورمان در قالب دو تیم در ماده تفنگ ۱۰ متر میکس به رقابت پرداختند که در نهایت ترکیب فاطمه کرم‌زاده و امیرمحمد نکونام به ترتیب با کسب امتیاز مجموع ۶۲۶.۷ در جایگاه ۲۳ مرحله مقدماتی قرار گرفتند.

همچنین فاطمه امینی به همراه پوریا نوروزیان نیز دیگر نمایندگان ما در این ماده بودند که با امتیاز مجموع ۶۲۳.۹ در رده ۴۳ قرار گرفتند و از راه‌یابی به فینال بازماندند.