مجمع فدراسیون سوارکاری سوم آبان برگزار می‌شود

بنابراعلام مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها مجمع فدراسیون سوارکاری سوم آبان ماه برگزاری می‌شود.

آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در خصوص برگزاری مجمع فدراسیون سوارکاری گفت:سرپرست فدراسیون بر اساس اختیارات اش میتواند این کار را انجام دهد .مهدی ختار از سوی ما مسئولیت دبیری مجمع را دارد و در حال حاضر هم کارهای مربوط به برگزاری مجمع را او انجام می دهد.

فرهادیان افزود:مجمعی که ما نامه آ« را زده ایم انشالله سوم آبان ماه برگزار خواهد .

گفتنی است ، فدراسیون سوارکاری در ماه های اخیر در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست اش حواشی بسیاری داشته است.