مجمع فدراسیون سوارکاری سوم آبان برگزار می‌شود

آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در خصوص برگزاری مجمع فدراسیون سوارکاری گفت:سرپرست فدراسیون بر اساس اختیارات اش میتواند این کار را انجام دهد .مهدی ختار از سوی ما مسئولیت دبیری مجمع را دارد و در حال حاضر هم کارهای مربوط به برگزاری مجمع را او انجام می دهد.

فرهادیان افزود:مجمعی که ما نامه آ« را زده ایم انشالله سوم آبان ماه برگزار خواهد .

گفتنی است ، فدراسیون سوارکاری در ماه های اخیر در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست اش حواشی بسیاری داشته است.