مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام در رده سنی بزرگسالان و جوانان در بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد. این مسابقات ۷ آذر در بخش بانوان و ۹ آذر در بخش آقایان انجام می‌شود.مسابقات بانوان بزرگسالان در مواد کایاک و کانوی یکنفره و دونفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر و در رده سنی جوانان […]

image_pdfimage_printچاپ خبر

 مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام در رده سنی بزرگسالان و جوانان در بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

این مسابقات ۷ آذر در بخش بانوان و ۹ آذر در بخش آقایان انجام می‌شود.
مسابقات بانوان بزرگسالان در مواد کایاک و کانوی یکنفره و دونفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر و در رده سنی جوانان در مواد کایاک و کانوی یکنفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر برگزار می‌شود.

ورزشکاران بخش آقایان نیز در رده سنی بزرگسالان در مواد کایاک و کانوی یکنفره و دونفره ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر و در بخش جوانان در مواد یکنفره ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر رقابت خواهند کرد.