هفته اول هجدهمین دوره سوپر لیگ کاراته در بخش آقایان و پانزدهمین دوره سوپر لیگ کاراته در بخش بانوان روز دوشنبه ۱۶ آبان در استان تهران و به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها روز دوشنبه۱۶ آبان در بخش بانوان در سالن شهید کبگانیان تهران و در بخش آقایان در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

تمامی تیم‌ها تا پایان روز شنبه ۱۴ آبان ماه فرصت دارند تا مدارک خود را به صورت کامل به سازمان لیگ تحویل دهند و همچنین ورن کشی تیم‌ها نیز روز یکشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ انجام خواهد شد.هفته اول هجدهمین دوره سوپر لیگ کاراته در بخش آقایان و پانزدهمین دوره سوپر لیگ کاراته در بخش بانوان روز دوشنبه ۱۶ آبان در استان تهران و به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها روز دوشنبه۱۶ آبان در بخش بانوان در سالن شهید کبگانیان تهران و در بخش آقایان در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

تمامی تیم‌ها تا پایان روز شنبه ۱۴ آبان ماه فرصت دارند تا مدارک خود را به صورت کامل به سازمان لیگ تحویل دهند و همچنین ورن کشی تیم‌ها نیز روز یکشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ انجام خواهد شد.