گزارش تصویری بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

تیم ملی قطر در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل اکوادور مغلوب شد.

تیم ملی قطر در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل اکوادور مغلوب شد.

 

 

 

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲

گزارش تصویری از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲