ببینید | اتفاق نادر در NBA؛ پرتاب دیدنی به فاصله کل زمین بسکتبال

پرتاپ دیدنی در مسابقات شب گذشته NBA که با طی کردن تمام طول زمین به شکلی تماشایی وارد سبد شد ولی به دلیل پایان زمان کوارتر، ۳ امتیاز آن به ثبت نرسید./چندثانیه

image_pdfimage_printچاپ خبر

۳۵۲۶۳