بازیکن کلیدی رئال به استون ویلا پیوست

الکس مورنو بازیکن رئال بتیس با عقد قراردادی به استون ویلا پیوست.

با اعلام باشگاه استون ویلا، الکس مورنو با عقد قراردادی بلندمدت به این باشگاه انگلیسی پیوست. مدت زمان قرارداد او با استون ویلا نامشخص است.

همچنین استون ویلا بابت این انتقال ۱۵ میلیون یورو به رئال بتیس پرداخت می‌کند. الکس مورنو که یکی از عناصر کلیدی رئال بتیس بود، اولین خرید اونای امری در استون ویلا لقب گرفت.