دعوت از اسماعیل فاضلی از اردبیل به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان

اردبیل- درششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر آقایان، اسماعیل فاضلی از اردبیل به اردوی تیم ملی دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا – واحد اردبیل: ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر آقایان جانباز و معلول اعزامی به مسابقات جهانی ۲۰۲۲ امارات از مورخه۱۴۰۱/۱۰/۲۴لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۲در استان تهران برگزار می گردد.

که اسماعیل فاضلی از اردبیل به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر دعوت شد.