نایب قهرمانی ملی پوشان هاکی روی یخ در روسیه

مسابقات هاکی روی یخ اسلامی به میزبانی تاتارستان با قهرمانی ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

مسابقات هاکی روی یخ اسلامی از ۲۴ دی به میزبانی تاتارستان روسیه آغاز شد. تیم ملی هاکی روی یخ مردان کشورمان در آخرین دیدار خود به مصاف نماینده میزبان رفت و در نهایت با نتیجه ۷ در ۳ مسابقه را انجام داد.

بدین ترتیب در پایان اولین دوره مسابقات هاکی روی یخ اسلامی، تیم مردان کشورمان پس از تیم امارات و با تفاضل گل بهتر نسبت به عمان و میزبان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

مسابقات بخش مردان در سه گروه چهار تیمی و به صورت مستقل برگزار شد که امارات به عنوان قهرمانی و ایران به عنوان نایب قهرمانی گروه خود دست یافتند.

مسابقات در یک گروه پنج تیمی برگزار شد که تیم ملی بانوان کشورمان با شکست حریفان خود به دیدار پایانی مسابقات راه یافته و امروز به مصاف تیم میزبان میرود.