قنبرزاده: فدراسیون دو و میدانی مانع از اعزامم به مسابقات آسیایی شد

کیوان قنبرزاده رکورد دار پرش ارتفاع اظهار کرد: من با هزینه شخصی خود از آلمان به ایران آمدم تا  در مسابقات قهرمانی داخل سالن باشگاه‌های کشور شرکت کنم. تمرینات خوبی در این مدت در آلمان زیر نظر مربیان پشت سرگذاشتم و از آمادگی خوبی برخوردار هستم.

او ادامه داد: با رکورد ۲/۱۵ متر این قابلیت در من وجود داشت که به مدال برسم، اما مسئولان فدراسیون دو و میدانی همانند بازی‌های کشور‌های اسلامی در اینجا هم حق من را نادیده گرفتند و مانع از این شدند که همراه با تیم به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا بروم. اصلا آن‌ها در این مدتی که در آلمان سکونت دارم هیچ گونه تماسی با من نگرفتند و جویای حالم نیستند و شرایط مالی را بهانه قرار دادند.

قنبرزاده بیان کرد: اساسا وظیفه یک فدراسیون در قبال ورزشکاران خود حمایت از برگزاری اردو و همچنین اعزام به مسابقات مهم است، اما تاکنون فدراسیون دو ومیدانی رویکرد خوبی در قبال من نداشته است. همچنین چرا باید به جای اعزام تیم کامل یک تیم ناقص را به مسابقات می‌فرستند و همین مسائل باعث سرخوردگی ورزشکار می‌شود.