اعلام تاریخ برگزاری انتخابات فدراسیون جودو

٢٢ اسفند انتخابات فدراسیون جودو برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام آرش فرهادیان، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها انتخابات فدراسیون جودو در تاریخ ٢٢ اسفند برگزار می‌شود.