بدهی به علیپور سد راه پرسپولیس برای دریافت مجوز حرفه ای

باشگاه پرسپولیس برای دریافت مجوز حرفه‌ای هنوز مدارک خود را بارگذاری نکرده  که پرونده شکایت علی علیپور هم به مشکلات این باشگاه برای دریافت این مجوز اضافه شده است.  

رسول باختر وکیل علی علیپور درباره وضعیت پرونده شکایت این بازیکن در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: باشگاه پرسپولیس در دی ماه به پرداخت ۹۰۱ میلیون تومان به علی علیپور  از سوی کمیته استیناف محکوم شده است. ما هر تلاشی که می‌توانستیم کردیم تا به مصالحه برسیم و مدیران باشگاه پرسپولیس بی توجهی کردند. اکنون مدیران باشگاه  بعد از صدور حکم به دنبال  مصالحه هستند. شاید می‌خواهند  بدهی شهریور ۱۳۹۹ را ۲ سال بعد پرداخت کنند.  

باختر درباره  اینکه آیا پرونده علی علیپور می‌تواند مانع دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس شود، گفت: اگر پرسپولیس تا هفته آینده مطالبات موکلم را پرداخت نکند، من حکم را ترجمه خواهم کرد و برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می‌کنم که در این صورت تا زمان پرداخت این بدهی، مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر نخواهد شد.