بردیا استاد بزرگ شطرنج شد

با اعلام فدراسیون شطرنج بردیا دانشوررسما استاد بزرگ شد.

فدراسیون شطرنج از کسب سومین نُرم استاد بزرگی توسط بردیا دانشور خبر داد.

با اعلام این فدراسیون، بردیا دانشور با حضور در مسابقات یادبود «لوزواتسکی» روسیه و با بدست آوردن نتایج درخشان و قهرمانی در این مسابقات، موفق شد سومین نُرم استاد بزرگی خود را کسب کند.

با این نرم، پس از تایید فیده بردیا رسماً استاد بزرگ خواهد شد.