بازیکنان تراکتور به تعطیلات زود هنگام می روند

بازیکنان تراکتور پس از دریافت مرخصی زودتر از موعد از پاکو خمس راهی شهر های خود شدند.

در حالی که قرار بود بازیکنان تراکتور تا یکشنبه تمرین داشته باشند، اما پاکو خمس یک روز زودتر به بازیکنان مرخصی داد تا آن‌ها با پایان جلسه تمرینی روز شنبه تبریز را به مقصد شهر‌های خود ترک کنند.

این در حالی است که تراکتور پیش از پایان تعطیلات یک بازی دوستانه هم با رخش خودرو برگزار کرد که با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید.

بازیکنان خارجی تیم تراکتور هم شش روز مرخصی دارند و باید هفته آینده خود را به کادرفنی تیم معرفی کنند.