دعوت از ۲ ورزشکار اردبیلی به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان

به گزارش ایپنا – واحد اردبیل؛ اسماعیل فاضلی و محسن طلوعی از اردبیل به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان که به منظور کسب آمادگی برای رقابت های جهانی امارات از دهم تا شانزدهم فروردین ماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود دعوت شدند.

طبق نامه ارسالی از فدراسیون جانبازان و معلولین،اسماعیل فاضلی و محسن طلوعی از اردبیل در بین 14 بسکتبالیست دعوت شده به نهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان به سرمربیگری محمدرضا دستیار و سرپرستی امیر برزگر قرار دارند.