اقدام جنجالی علیه کاپیتان تیم هلندی به دلیل روزه گرفتن!

اقدام جنجالی علیه کاپیتان تیم هلندی به دلیل روزه گرفتن!

این اقدام باشگاه هلندی پس از آن روی داد که «رضوان الیعقوبی» بازیکن مسلمان اکسلسیور حاضر نشد پیش از بازی گذشته تیمش مقابل «کامبور» در لیگ برتر هلند، مقابل بنری که در آن حمایت از همجسنگرایی شده بود، حاضر شود.

پس از انتشار خبر اقدام باشگاه هلندی علیه کاپیتان خود، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از الیعقوبی حمایت کردند.

«اناس اهاناتش» بازیکن تیم دسته دومی «دن بوش» هلند با کنایه نوشته است: انتخاب تو در این «کشور آزاد» باید مورد «احترام» قرار می‌گرفت.

۲۵۸ ۲۵۸