سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته معرفی شد

رئیس فدراسیون کاراته سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته را منصوب کرد.

 به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با حکم سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته، افسانه باقری به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته منصوب شد. 

افسانه باقری دارای دکترای مدیریت ورزشی و بالاترین درجه فنی در بخش بانوان کاراته است. سرپرست نایب رییسی در کارنامه خود عضویت در هیات رییسه و کمیته فنی فدراسیون کاراته و ریاست کمیته فنی استان تهران را در کارنامه خود دارد.

پیش از این اشرف امینی به عنوان نایب رئیس بانوان در فدراسیون مشغول به فعالیت بود که از زحماتش تقدیر و تشکر به عمل آمد.