مربی اردبیلی سرمربی تیم پاراوزنه‌برداری جوانان ایران شد

به گزارش ایپنا- واحد اردبیل. داوود بهتاج با حکم شروین اسبقیان رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به عنوان سرمربی تیم پاراوزنه‌برداری جوانان منصوب شد.