اجازه اروپا به جودوکاران روسی برای حضور در المپیک پاریس

اتحادیه جودوی اروپا مسیر جودوکاران روسی برای راهیابی به المپیک پاریس را هموار کرد.

اتحادیه جودوی اروپا با حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس در مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۲۴ پاریس، پس از رقابت در مسابقات جهانی دوحه با پرچم‌های بی‌طرف موافقت کرد.

لازلو توت، رئیس اتحادیه جودوی اروپا گفت: موضع سازمان ما با فدراسیون جهانی جودو مطابقت دارد که به ورزشکاران روسیه و بلاروس اجازه می‌دهد تا به عنوان ورزشکاران بی‌طرف رقابت کنند. ما کاملاْ با فدراسیون جهانی جودو موافق هستیم. وضعیت موجود مسابقات اتحادیه جودوی اروپا بر این اساس تنظیم خواهد شد.