انتصاب سرپرست تیم کشتی فرنگی جوانان

رمضان جمال‌پور به عنوان سرپرست تیم کشتی فرنگی جوانان منصوب شد.

مراسم اهدای حکم رمضان جمال‌پور به عنوان سرپرست تیم کشتی فرنگی جوانان ظهر امروز (دوشنبه) با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد.

جمال پور ریاست هیئت کشتی استان خوزستان را نیز بر عهده دارد.