خداحافظی نیک سیرت

خداحافظی نیک سیرت از آریو اسلامشهر

هفته آخر لیگ دسته دو آزادگان و خداحافظی نیک سیرت از آریو اسلامشهر

بعد از تساوی هفته آخر لیگ دو در مساف دو تیم آریو اسلامشهر و شهرداری نوشهر ، علی رغم موقعیت های بسیار بازی برای آریو که میزبانی این دیدار را بر عهده داشت بازی با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید و در مصاحبه پایان بازی محمد نیک سیرت سرمربی تیم آریو اسلامشهر برای تیم آریو آرزوی موفقیت نمود و از تیم آریو خداحافظی کرد.