تبلیغات در ایپنا

تعرفه تبلیغات در خبرگزاری ورزش ایران و پایگاه خبری 91ورزشی

 

تعرفه تبلیغات در خبرگزاری ورزش ایران و پایگاه خبری 91ورزشی

 

A0

صفحه اصلی/ هدر سایت

100×300

300,000,000

A1

صفحه اصلی/ بالای نظرسنجی

150×180

180,000,000

A2

صفحه اصلی/ کنار گالری عکس و ویدئوی ورزشی ( پایین )

250×300

150,000,000

A3

صفحه اصلی/ ستون سمت چپ

100×300

180,000,000

B0

صفحه داخلی/ ستون سمت راست

60×468

120,000,000

B1

صفحه داخلی/ ستون سمت چپ

240×120

120,000,000

B2

صفحه داخلی/ بالای نظرسنجی

250×300

150,000,000

B3

صفحه داخلی/ انتهای خبر

100×300

100,000,000

  1. تمامی تعرفه ها به ریال می باشد.
  2. زمان نمایش آگهی بصورت ماهانه می باشد.
  3. در صورت درخواست بصورت 6 ماهه ، مشمول 25% تخفیف و یکساله 40% تخفیف می گردد.
  4. تمامی آگهی ها در در دوسایت خبرگزاری اینا و 91 ورزشی نمایش داده می شود.