جریمه سنگین برای فدراسیون والیبال

سازمان تامین اجتماعی، جریمه‌ای سنگین برای فدراسیون والیبال در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، سازمان تامین اجتماعی در مراجعه سال 1400 خود به فدراسیون والیبال، جریمه‌ای 4 میلیارد تومانی برای این فدراسیون در نظر گرفته است. فدراسیون والیبال نیز، دفاعیه و مستندات خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده ولی هنوز رای و پاسخی ارائه نشده است. سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 به فدراسیون والیبال مراجعه نکرده است.

محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در این مورد گفت: ما همیشه تلاش کردیم کمکی از دولت بگیریم ولی دولت در هر فرصتی پولی از ما گرفته است که نمونه آن، سازمان تامین اجتماعی است. همه فدراسیونها از این بابت متضرر می‌شوند که باید فکری به حال کرد.