فوری و رسمی: رد شکایت سپاهان از الاتحاد

فوری و رسمی: رد شکایت سپاهان از الاتحاد

باشگاه سپاهان در خبری مهم اعلام کرد که درخواست تجدیدنظرخواهی در پرونده بازی با الاتحاد رد شده و به این ترتیب نتیجه سه بر صفر تأیید می‌شود.

1956570

۲۵۷ ۲۵۱