آبستان، سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون نابینایان شد

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون نابینایان وکم بینایان منصوب شد.
image_pdfimage_printچاپ خبر

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون نابینایان وکم بینایان منصوب شد.

گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، بهاره آبستان به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان وکم بینایان منصوب شد. این حکم توسط محمدرضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان وکم بینایان صادر شد.

آبستان به مدت ۱۶ سال مدیریت روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان را عهده دار بوده و مسئولیت نایب رئیسی بانوان انجمن اسپوکس کشور را هم بر عهده داشته است.