کمیته تعیین وضعیت فدراسیون ۶ باشگاه را محکوم کرد

 کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درمورد ۶ پرونده‌ صادر کرد.

image_pdfimage_printچاپ خبر

به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درمورد ۶ پرونده‌ به شرح زیر صادر کرد:

با توجه به شکایت محمد جعفری از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت باشگاه سپاهان از باشگاه ایران خودرو بابت غرامت آموزش رضا غندی پور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت محمد جواد عباسی از باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت مظاهر رحیم پور از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت ذبیح الله پنبه کار از باشگاه دریا کاسپین بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

ککدر پرونده شکایت رحیم مهدی زهیری از باشگاه خلیج فارس ماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

۲۵۱ ۲۵۱