نام نویسی امیر صدیقی برای انتخابات ریاست فدراسیون ووشو

رئیس فدراسیون ووشو جهت شرکت در انتخابات پست ریاست فدراسیون ووشو نام نویسی کرد.

image_pdfimage_printچاپ خبر

امیر صدیقی رئیس کنونی فدراسیون ووشو جهت شرکت در انتخابات فدراسیون ووشو و همزمان با روز نخست نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات پست ریاست و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ووشو، به عنوان نخستین فرد جهت احراز پست ریاست ثبت‌نام به عمل آورد.

ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ووشو از ۵ تا ۲۰ فروردین‌ماه در محل فدراسیون انجام می‌شود.