پنج مازندرانی به اردوی تیم ملی جوجیتسو برزیلی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا )، فدراسیون انجمن رزمی ایران اسامی ورزشکاران از مازندران و سایر استان‌ها جهت حضور در اردوی آماده سازی تیم جوجیتسو برزیلی (BJJ) و کوبودو در بخش آقایان جهت شرکت در مسابقات ترکیه در خردادماه سال جاری را اعلام کرد.

فهرست اعضای مازندرانی دعوت شده به اردو به شرح زیر است

مربی تیم: امیرعباس انوری- ورزشکاران: عرفان انوری، سید مهدی حسینی، علیرضا شهریاری، صادق زارع

این اردو ۳ تا ۸ خرداد ۱۴۰۳ در شهر دماوند کیلومتر سهجاده فیروزکوه- اردوگاه مصطفی خمینی (ره) برگزار می شود.

جوجیتسو برزیلی در اوایل قرن بیستم از هنر رزمی ژاپنی کودوکان جودو تکامل یافت که خود در قرن نوزدهم بر اساس سبک جوجیتسو ژاپنی برخی مدارس ژاپن طراحی شده بود. از میان فنون جودو و جوجیتسو در جوجیتسو برزیلی تأکید بیشتر بر نه-وازا (فنون خاک) است.

بنیان‌گذار این رشته برادران کارلوس و هلیو گریسی هستند. کارلوس جودو را از میتسویو مائدا، استاد ژاپنی مقیم برزیل آموخت و سپس آن را به برادران و اعضای خانواده خود آموخت. قدرت این رشته رزمی برای نخستین بار با شروع مسابقات آزاد یواف‌سی که مبارزان از کلیه رشته‌ها در آن شرکت می‌کردند، پیروزی‌های اسطوره این رشته یعنی رویس گریسی بر همگان اثبات شد. امروزه تمرین و آموزش جوجیتسو برای شرکت در مبارزات آزاد به یک اصل بدل شده‌است.

اصل مهمی که در این رشته به آن تاکید می شود این است که فردی که ضعیف تر و کوچک تر است می تواند با اجرای صحیح تکنیک ها بر حریف و مهاجم قوی تر از خودش غلبه کند. اگر بگوییم این رشته هیچ شباهتی به تکواندو و کاراته ندارد بیراه نگفته ایم. اصل مهم و حیاتی در این ورزش به آن توجه می شود خاک کردن حریف است.