فرهادی زاد: سالن بانوان آکادمی ملی المپیک به تجهیزات روز مجهز است

نایب رئیس کمیته ملی المپیک گفت: در بخش توانمندی جسمانی سالنی ویژه دختران مجهز به امکانات بروز دنیا احداث شده است.

image_pdfimage_printچاپ خبر

مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک در مراسم مراسم افتتاحیه سالن ورزشی تمرینات برتر بانوان آکادمی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران گفت: یکی از راهبردهای توسعه ورزش زنان و سیاست های آکادمی های ملی المپیک در هر کشوری افزایش ارتقای دانش افزایی های روحی و روانی است به همین دلیل برنامه های مختلف در جهت دانش افزایی اجرا دارد و در بخش توانمندی جسمانی سالنی ویژه دختران مجهز به امکانات بروز دنیا احداث شده است.